ενημερώθηκε η ενότητα Υποστηριζόμενα CPE (ενοτητες AVM 7270, GENNET OxyGEN)

This post is also available in: Αγγλικα

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright OTE 2018 Suffusion theme by Sayontan Sinha