Σύμφωνα με την έως τώρα υλοποίηση του πιλοτικού, οι LNS του ΟΤΕ αποδίδουν ένα /56 prefix στο CPE του πελάτη μέσω DHCPv6-PD. Στη συνέχεια, το CPE (μέσω του LAN interface) αποδίδει με την μέθοδο Staless Autoconfiguration (SLAAC) ένα /64 prefix και τα Windows δημιουργούν κάποιες IPv6 διευθύνσεις προς εξωτερική χρήση. Το φυσιολογικό status των διευθύνσεων για να υπάρχει connectivity, είναι preferred και φαίνεται με την εντολή ipconfig /all

Μετά από κάποια αποσύνδεση (πχ του PPP session), κάποια IPv6 CPEs, πολύ σωστά “ακυρώνουν” το /64 prefix στέλνοντας Router Advertisement (RA) με preferred lifetime 0 (http://tools.ietf.org/html/rfc6204#section-4.3 , L-13). Τα Win 7 & Vista μαρκάρουν το συγκεκριμένο prefix και τις /128 IPv6 διευθύνσεις ως “deprecated, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέα connections.

Όταν το PPP session επανέλθει, σε περίπτωση που ο LNS αποδώσει το ίδιο /56 prefix στο CPE, θα αποδοθεί συνήθως και το ίδιο /64 prefix στο LAN interface με preferred lifetime διαφορετικό από μηδέν. Τα Win 7 & Vista δεν λαμβάνουν υπόψη το non-zero prefix lifetime και δεν αλλάζουν το status των IPv6 διευθύνσεων από “deprecated” σε “preferred”. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύνδεση του PC μέσω IPv6 παρ’ όλο που το CPE έχει κανονικά IPv6 connectivity.

Από τα CPE που έχει δοκιμάσει ο OTE η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται με το Fritz!Box 7270 και το Gennet Oxygen. Αξίζει να τονιστεί ότι η παραπάνω δυσλειτουργία σχετίζεται με το MS Windows OS κι όχι το CPE. Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://fritzbox.com.au/forums/showthread.php?101-IPv6-connectivity-with-Windows-7

http://www.sixxs.net/forum/?msg=general-3235297

http://lists.cluenet.de/pipermail/ipv6-ops/2011-April/005188.html

Σαν workaround προτείνεται η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του LAN ή του WLAN interface (ανάλογα με το ποιο χρησιμοποιεί ο χρήστης) του τερματικού.

Control Panel – Network and sharing Center – Change Adapter Settings

2 Responses to “Πρόβλημα των Win 7 & Vista με το status της IPv6 διεύθυνσης”

  1. Την έχω πατήσει έτσι και το μόνο workaround που έχω βρεί είναι το ίδιο που παρατίθεται και στο παρόν άρθρο.

  2. Σύμφωνα με την έως τώρα υλοποίηση του πιλοτικού, οι LNS του ΟΤΕ αποδίδουν ένα /56 prefix στο CPE του πελάτη μέσω DHCPv6-PD. Στη συνέχεια, το CPE (μέσω του LAN interface) αποδίδει με την μέθοδο Staless Autoconfiguration (SLAAC) ένα /64 prefix και τα Windows δημιουργούν κάποιες IPv6 διευθύνσεις προς εξωτερική χρήση. Το φυσιολογικό status των διευθύνσεων για να υπάρχει connectivity, είναι preferred και φαίνεται με την εντολή ipconfig /all
    +1

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright OTE 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha