νέο howto για OpenWRT routers στην ενότητα Υποστηριζόμενα CPE

One Response to “OpenWRT support”

  1. Το ipv6 λειτουργεί κανονικά και με το ZTE W300 V5.2 PSTN.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright OTE 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha