παρατήρηθηκε δυσλειτουργία σε υπάρχοντες static IPv4 χρήστες, κατα την ενεργοποίηση στατικού IPv6 prefix. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, θα παρέχεται δυναμικό IPv6 prefix στους static IPv4 χρήστες.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright OTE 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha